दसरा

एका तरुण शेतकऱ्याचा आक्रोश-ऐन दसऱ्यात माझ एकही फुल विकल गेलं नाही.याला सरकार जबाबदार आहे का?

नमस्कार शेतकरी बंधूंनो, मी जालन्यातील एक शेतकरी बरेच लोक भाषण ठोकताना बोलतात की शेतकऱ्याने शेतात काय पिकतं या पेक्षा बा…

अधिक पोस्ट लोड करा परिणाम आढळले नाहीत